Teollisuuden Hake Oy:n puun haketus- ja murskauslaitos toimii Kuusankosken Saksanaholla Ahlmannintien varressa. Olemme harjoittaneet haketustoimintaa vuodesta 1968 ja murskaustoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Vuodessa käsiteltävä materiaalin kokonaismäärä on noin 100 000 tonnia. Kiinteän toimipaikan ohella tuotamme murskauspalveluja liikkuvalla kalustolla.

Valmistamme poltto- ja selluhaketta käyttäen raaka-aineena metsätähdettä, kantoja, puhdasta puuta sekä rakentamisesta, purkamisesta ja asumisesta syntyvää puujätettä. Jalostettuja lopputuotteita käytetään biopolttoaineena voimalaitoksilla sekä raaka-aineena eri tuotantoprosesseissa.

Murskauspalveluja tuotamme asiakkaiden terminaaleissa mobiilikalustolla pääasiassa Kaakkois-Suomessa. Käsittelemme teollisuuden ja kotitalouksien rakennuspuu-, purkupuu- ja metsätähdejätteet sekä risut, oksat ja kannot. Tarjoamme myös varastointipalvelua puupolttoaineille.

Yhteystiedot:

Jukka Meriläinen:

0400 735 531

Ahlmanintie 7, 45720 Kuusankoski

jukka.merilainen@teollisuudenhake.fi

Pekka Meriläinen:

0500302807